Huis verkopen na erfenis

Wij kopen al lang huizen in alle soorten en maten van huis eigenaren die hun huis om diverse redenen willen verkopen. Bijvoorbeeld als u een huis uit een erfenis wilt verkopen. Bij een overlijden moeten er veel zaken worden geregeld. Dit is niet eenvoudig. Er moeten veel zaken met instanties worden geregeld, belastingzaken, betalingen en dan ook nog de verdeling van een huis. Wij hebben ervaring met de koop van huizen uit erfenissen en helpen u graag.

De voordelen

Een huis erven lijkt aantrekkelijk, maar er zitten wel haken en ogen aan. Er dient vaak snel afgerekend te worden met de belastingdienst, terwijl het huis nog niet eens is verkocht! Om te voorkomen dat erfgenamen dit bedrag moeten voorschieten biedt huiskopers.nl de oplossing.

Bij de dood van een partner is de fiscus vrij redelijk. Over het eerste bedrag van ongeveer 650.000 euro is geen erfbelasting verschuldigd. Overlijdt daarentegen je ouder of grootouder dan geldt een veel lagere vrijstelling. Namelijk ongeveer 20.000 euro. Daarover betaal je belasting.

Bij het erven van een huis kan de rekening fors oplopen. Hoeveel betaald dient te worden hangt af van de WOZ waarde van het huis. De WOZ waarde is niet altijd gelijk aan de marktwaarde. Dit geeft dus onzekerheid.

Ook al is het huis nog niet verkocht dan dient de fiscus al wel betaald te worden. Door het huis te verkopen aan huiskopers.nl kunt u deze rekening direct zonder zorgen te betalen zodat in ieder geval dit stuk geregeld is.

Binnen acht maanden na overlijdensdatum dient er aangifte erfbelasting gedaan te worden. Je moet dan ook hebben betaald. Anders rekent de belastingdienst wel 4% rente. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Bij een schuld van 40.000 euro bedraagt de rente wel 1.600 euro per jaar.

Verkoop uw woning nu aan huiskopers.nl, doe direct aangifte erfbelasting, betaal de rekening en u bespaart veel belastingrente.

Terwijl het huis leeg staat ontvangt u nog gewoon rekeningen voor OZB, waterschapsbelasting, verzekering en energiekosten. U kunt ervoor zorgen dat u deze kosten niet meer heeft indien u uw woning snel verkoopt.

Leegstand van de woning zorgt vaak voor consequenties voor de woonverzekering die aan het huis zijn gekoppeld. Zo vervalt bij (langdurige) leegstand vaak de dekking voor bijvoorbeeld inbraak, lekkage, vandalisme en ruitschade. Om dit te voorkomen dient u de polisvoorwaarden goed na te lopen en te melden dat het huis leeg staat.